Infotelecom Networks

Serveis avançats en Internet i telecomunicacions a Menorca i Mallorca

Infotelecom Networks S.L.

Infotelecom Networks va ser fundada el 1995 per oferir serveis globals d'INTERNET.

Amb centres de dades i nodes locals propis a Mallorca i Menorca, operam com a Proveïdor de Serveis d'Internet (PSI) d'alta qualitat i fiabilitat per a empreses i particulars de les illes.

Amb aquest objectiu, disposam d'infraestructures d'accés de darrera generació per oferir alta capacitat de connexió als nostres clients: xarxes pròpies de fibra òptica a diversos municipis, accés indirecte a xarxes FTTx dels principals operadors, xarxes WIMAX i RLAN amb cobertura a àmplies zones rurals i de difícil accés, internet satel·lital i connectivitat sobre xarxes mòbils.

Però, sobretot, el nostre factor diferencial és un equip de persones altament qualificades, format per enginyers i tècnics en Telecomunicació i Informàtica, amb àmplia experiència en desplegaments de serveis i projectes de digitalització i millora en totes les branques de les TIC.

INFOTELECOM NETWORKS SL SOCIETAT LIMITADA. CIF: B07954472
Dades del registre mercantil: Presentació: 1/5/386 Foli:124 Prot. 794/N/27/05/1999 NºEntrada:1/1999/537,0
Inscrita al Registre d'Operadors de xarxes i serveis de comunicacions electròniques de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
Inscrita al Registre d'Empreses Instal·ladores de Telecomunicació del Ministeri d’Indústria.